| |

Wie was Thoth?

God van de maan, Magie en Schrijven. Andere namen van Thoth zijn: Djehuty, Jehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu of Tetu, Heer van de Khemenu. Een van van Thoth’s titels, “Drie keer geweldig, geweldig” was vertaald naar het Grieks (Trismegistos) dit werd Hermes Trismegistus.

Thoth werd beschouwd als een van de belangrijkste goden van het Egyptische pantheon, vaak afgebeeld met het hoofd van een Ibis. Zijn vrouwelijke tegenhanger was Seshat. Zijn belangrijkste heiligdom was in Khemennu, waar hij leiding gaf aan de plaatselijke godenwereld, later hernoemd Hermopolis door de Grieken (in verwijzing naar hem door de Grieken hun ‘interpretatie dat hij dezelfde was als Hermes) en Eshmunen in het Koptisch. Hij had ook heiligdommen in Abydos, Hesert, Urit, Per-Ab, Rekhui, Ta-ur, Sep, Hoed, Pselket, Talmsis, Antcha-Mutet, Bah, Amen-heri-ab, en Ta-kens.

Hij werd beschouwd als het hart en de tong van Ra, evenals het middel waarmee Ra’s wil werd vertaald in spraak. Hij is ook vergeleken met de Logos van Plato en de geest van God (Het al). Thoth bekleedde, net als vele Egyptische goden en adel, vele titels. Onder deze waren “schriftgeleerde van Ma’at in bijzijn van de goden “, ”Heer van Ma’at ,””Heer van de goddelijke woorden”, “Rechter van de Twee Strijdende goden “, “Rechter van de Rekhekhui, de kalmeerder van de Goden, die woont in Unnu, de Grote God in de tempel van Abtiti”, “Tweemaal Groot”, “Driemaal Groot,” en ” Drie keer groot, groot. ”

Thoth was betrokken bij arbitrage, magie, schrijven, wetenschap en de beoordeling van de doden. In de Egyptische mythologie, had hij een belangrijke en prominente rol, hij was één van de twee godheden (de andere godheid was Ma’at) die aan één van de zijden van Ra’s boot stonden. In de onderwereld, Duat, verscheen hij als een aap, A’an, de god van het evenwicht, hij rapporteerde het principe van Ma’at, wanneer het hart van de overleden werd afgewogen tegen de veer, dit moest precies in evenwicht zijn.

Afbeeldingen van Thoth
In de kunst werd Thoth op vele manieren afgebeeld, afhankelijk van het tijdperk en het aspect dat de kunstenaar naar voren wilde brengen. Thoth werd meestal afgebeeld met het hoofd van een ibis, die voortvloeide uit zijn naam en de ronding van de snavel van de ibis, die lijkt op de halve maan. Soms werd hij afgebeeld als een baviaan die een halve maan vasthoudt, de baviaan werd gezien als een nachtelijk en intelligent schepsel. De associatie met bavianen leidde af en toe dat er gezegd werd dat hij als gemaal Astennu, één van de (mannelijke) bavianen op de plaats des oordeel in de onderwereld, had en bij andere gelegenheden werd er gezegd dat Astennu Thoth zelf was.

Hij verschijnt ook als een baviaan met het gezicht van een hond of een man met het hoofd van een baviaan, als hij de god van het evenwicht is. In de vorm van A’ah-Djehuty heeft hij een meer menselijk uitziende vorm. Deze vormen zijn allemaal symbolisch en zijn metaforen voor Thoth’s eigenschappen. De Egyptenaren geloofden niet dat deze goden er uitzagen als mensen met dierenhoofden. Bijvoorbeeld, Ma’at wordt vaak afgebeeld met een struisvogel veer, “de veer van de waarheid,” op haar hoofd, of met een veer als hoofd.

Van Thoth werd gedacht dat hij de schrijver van de goden was, die een grote bibliotheek van rollen bijhield, men dacht dat één van zijn vrouwen, Seshat (de godin van het schrijven)hiervan de meesteres was. Hij werd door de Egyptenaren geassocieerd met spraak, literatuur, kunst en leren. Ook hij was een meter en de bijhouder van de tijd, net zoals Seshat. Veel Egyptenaren in de oudheid geloofden dat Seshat het schrijven had uitgevonden en dat Thoth het schrijven aan de mensheid leerde. Ze was bekend als ‘Meesteres van het Huis van Boeken’, wat aangeeft dat ze ook zorg over de bibliotheek van Thoth’s spreuken en rollen had.

Thoth kreeg van de oude oude Egyptenaren zelf de eer als uitvinder van het schrijven en alfabetten (dwz hiëroglyfen). Hij werd ook beschouwd de schrijver van de onderwereld te zijn geweest. De maan werd zo nu en dan beschouwd als een aparte entiteit, zodat Toth hier minder associatie mee had en meer met wijsheid. Om deze reden werd Thoth algemeen vereerd door de Egyptische schrift geleerden in de oudheid.

[Thoth, de schrijver, schreef het verhaal van onze werkelijkheid dan plaatste hij het in de roosters voor ons om te ervaren en te leren door middel van de alchemie van tijd en bewustzijn.]

Thoth werd vereerd als de uitvinder van de 365-dagen (in plaats van 360-dagen) kalender, er wordt gezegd dat hij de extra vijf dagen won door te gokken met de maan, toen bekend als Iabet, in een dobbelspel, om 1/72ste van het licht (5 = 360/72). Toen de Ennead en Ogdoad systemen begonnen te fuseren,was één resultaat daarvan, tijdelijk weliswaar, dat Horus werd beschouwd als een broer of zus van Isis, Osiris, Set, Nephthys en zo werd gezegd, dat Hathor/Nuit was vervloekt tegen het hebben van kinderen tijdens het (360) dagen durende jaar, maar was in staat om haar vijf kinderen te krijgen tijdens de vijf extra dagen die door Thoth waren gewonnen.

Attributen
De Egyptenaren vereerde hem als de schrijver van alle werken van wetenschap, religie, filosofie en magie. Verder verklaarde de Grieken hem de uitvinder van de astronomie, astrologie, de wetenschap der getallen, wiskunde, meetkunde, landmeetkunde, geneeskunde, plantkunde, theologie, beschaafde overheid, het alfabet, lezen, schrijven en welsprekendheid. Zij voerden verder aan dat hij de echte auteur van elk werk van elke tak menselijke en goddelijke kennis was. Egyptologen zijn het niet eens over Thoth’s oorsprong afhankelijk van hun visie op het Egyptische pantheon. De meeste Egyptologen vandaag de dag staan aan de zijde van Sir Flinders Petrie die zei dat de Egyptische religie streng polytheïstisch was, waarin Thoth een aparte god zou zijn.

Zijn tijdgenoot en tegenstander, EA Wallis Budge dacht echter, dat de Egyptische religie in eerste plaats monotheïstisch was, dat alle goden en godinnen aspecten waren van de God Ra, vergelijkbaar met de Drie-eenheid in het Christendom en deva’s in het hindoeïsme. In deze visie zou Thoth het aspect van Ra zijn, die in de Egyptische geest betrekking zou hebben op het hart en de tong.

Hij had vele rollen in de Egyptische mythologie. Thoth diende als een bemiddelende kracht, vooral tussen goed en kwaad, ervoor zorgend dat geen van beide een beslissende overwinning had op de andere.

De Egyptenaren in de oudheid beschouwde Thoth als Één, zelf-verwekt en zelf-geproduceerd. Hij was de meester van zowel het fysieke en morele (dwz Goddelijke) recht, goed gebruik makend van Ma’at. Hij wordt geassocieerd met het maken van de berekeningen voor de oprichting van de hemel, sterren, de aarde en alles wat in hen is. Vergelijk dit met hoe zijn vrouwelijke tegenhanger, Ma’at de kracht is die het universum handhaafd. Er wordt gezegd dat hij de bewegingen van de hemellichamen stuurt. Zonder zijn woorden, zo geloofden Egyptenaren, zouden de goden niet bestaan. Zijn macht was bijna onbegrensd in de onderwereld en evenaarde die van Ra en Osiris.

Mythologie
Thoth heeft een prominente rol gespeeld in veel van de Egyptische mythen. In zijn rol als arbiter, had hij drie epische gevechten tussen goed en kwaad overzien. Alle drie de gevechten waren fundamenteel hetzelfde maar behoorde tot verschillende periodes. De eerste slag was tussen Ra en Apep, de tweede tussen Heru-Bekhutet en Set, en de derde tussen Horus, de zoon van Osiris, en Set. In elk geval, vertegenwoordigde de vroegere god orde, terwijl de laatste chaos vertegenwoordigde. Als één god ernstig gewond was, zou Thoth hem genezen ofwel voorkomen dat de ander zou overwinnen.

Thoth was ook prominent aanwezig in de Osiris mythe, hij was een grote hulp aan Isis. Nadat Isis de stukken uiteengereten lichaam van Osiris had verzameld, gaf hij haar de woorden om hem te wekken, zodat ze zwanger kon worden en Horus kon baren. Toen Horus werd gedood, gaf Thoth ook de formules om hem te doen herleven.

Te vergelijken met de god in de joods-christelijke mythologie spreekt hij de woorden om de hemel en de aarde te creëren, Thoth, de god die altijd de woorden spreekt die de wensen van Ra vervullen, sprak de woorden die de hemelen en de aarde in de Egyptische mythologie creëerde.

Deze mythologie eert hem ook met de oprichting van de 365 dagen kalender. Volgens de mythe was een jaar oorspronkelijk 360 dagen lang en tijdens deze dagen was Nut steriel, niet in staat om kinderen te baren. Thoth gokte met Khonsu, de maan, om 1/72ste van zijn licht (360 / 72 = 5), of 5 dagen, en won. Tijdens deze vijf dagen, baarde Nut Kheru-ur (Horus de oudere, gezicht van de hemel), Osiris, Set, Isis en Nefthys.

In de Ogdoad kosmogonie, baarde Thoth, terwijl hij de vorm van een Ibis had, Ra, Nefertum, en Khepri door het leggen van een ei en later was hij een gans die een gouden ei legde.

Geschiedenis
Oorspronkelijk was er de vergoddelijking van de maan in het Ogdoad geloof systeem. In dat systeem werd aanvankelijk de maan gezien als het oog van Horus, de hemelgod, die was blind geworden aan één oog in een strijd met Set, het andere oog was de zon. Echter, na verloop van tijd begon men hem afzonderlijk te beschouwen, hij werd een maangod op zichzelf, en er werd gezegd dat hij een andere zoon van Ra was. Omdat de halve maan sterk lijkt op de gebogen snavel van de ibis, werd deze aparte godheid Djehuty (dwz Thoth)genaamd, dit betekent Ibis.

Omdat de Egyptenaren in de oudheid hadden geobserveerd dat bavianen (heilig, Thoth) s’nachts naar de maan zongen, werd Thoth geassocieerd met de maan.

De maan zorgt niet alleen voor het licht ’s nachts zodat de tijd ook kan worden gemeten zonder de zon, maar ook de de bekendheid van de fasen van de maan was van groot belang in het begin van astrologie/astronomie.

De cycli van de maan zorgde ook voor de organisatie van veel van de civiele en religieuze rituelen en evenementen in de Egyptische samenleving. Het gevolg was, dat Thoth langzamerhand werd gezien als een god van wijsheid, magie, de regelgeving, het meetsysteem, gebeurtenissen en van tijd. Hij was dus de secretaris en adviseur van Ra (de zonnegod) en stond samen met Ma’at (waarheid/orde) naast Ra op de nachtelijke reis langs de hemel.

Thoth werd geëerd door de Egyptenaren in de oudheid als de uitvinder van het schrift, hij werd ook beschouwd als schrijver van de onderwereld, toen Thoth meer met wijsheid werd geassocieerd werd de maan meer en meer als aparte entiteit gezien. Om deze reden werd Thoth algemeen vereerd door de Egyptische schriftgeleerden in de oudheid. Veel schrijvers hadden een schilderij of een beeld van Thoth in hun “kantoor”. Een van de symbolen voor de schrift geleerden was die van de ibis.

Tijdens de late periode van de Egyptische geschiedenis kreeg een cultus van Thoth bekendheid door zijn belangrijkste centrum, Khnum (Hermopolis Magna), wat ook de hoofdstad werd en waar miljoenen dode ibissen werden gemummificeerd en begraven in zijn eer. De opkomst van zijn cultus leidde er ook toe dat zijn cultus probeerde de mythologie aan te passen en Thoth een grotere rol te geven.

Thoth werd opgenomen in vele verhalen als de wijze raadsman en overreder, zijn associatie met het leren en het meten, leidde tot aansluiting met Seshat, de vroegere vergoddelijking van de wijsheid, zij was afwisselend zijn dochter of zijn vrouw.

De kwaliteiten van Toth leidde er ook toe dat zij hem identificeerde met hun bijpassende god Hermes, met hem werd Thoth uiteindelijk gecombineerd tot Hermes Trismegistus, door deze combinatie kreeg het cult centrum van Thoth van de Grieken de naam Hermopolis, wat de stad van Hermes betekend. Het wordt ook wel gezien dat Thoth de God van het schrift was en geen boodschapper. Anubis werd gezien als de boodschapper van de goden, hij reisde de onderwereld in voor de aanwezigheid van de goden en uit voor de aanwezigheid van mensen. Sommigen noemen deze fusie Hermanubis.

Het is meer voor de hand liggend dat Thoth een schrift bewaarder was, en niet de boodschapper. In de Papyrus van Ani kopie van het Egyptische Dodenboek verkondigt de schrijver: “Ik ben uw schrijf palet, o Thoth en ik heb u tot uw inktpot gebracht. Ik ben niet van hen die onrechtvaardigheid werken in hun geheime plaatsen, laat het kwaad niet tot Mij gebeuren “. Hoofdstuk XXXb (Budge) van het Boek van de Doden wordt door de oudste traditie gezegd dat het werk van Thoth zelf is. Er was ook een Egyptische farao uit de zestiende dynastie in Egypte genaamd Djehuty (Thoth) die naar hem vernoemd was.

Religieuze Centrum

Tijdens de late periode van de Egyptische geschiedenis kreeg een cultus van Thoth bekendheid door zijn belangrijkste centrum, Khnum (Hermopolis Magna), in Opper-Egypte en was tevens de hoofdstad, miljoenen dode ibissen werden gemummificeerd en begraven in zijn eer.

De opkomst van zijn cultus leidde ook tot een aanpassing in de mythologie door Thoth een grotere rol te geven, zoals door het te vermengen met de Ogdoad kosmogonie, zodat het Thoth is die de geboorte geeft aan Ra/Atum/Nefrtum/Khepri, door als een Ibis een ei te leggen. Later werd gezegd dat dit werd gedaan in de vorm van een gans – letterlijk als een gans die een gouden ei legt. Door de klank van zijn lied, dacht men dat het vier kikker goden en slangen godinnen van de Ogdoad creëerde die Thoth zijn lied voortzetten en zo de zon op zijn reis door de lucht hielpen.

Thoth was de ‘Degene die berekeningen maakte met betrekking tot de hemel, de sterren en de aarde’, hij was de ‘Rekenaar van de Tijden en van de Seizoenen’, degene die ‘de hemelen had uitgemeten en de aarde plande’. Hij was ‘Hij die balanceert’, de ‘God van het evenwicht’ en ‘Meester van de Balans’. ‘De Heer van het goddelijke lichaam ‘,” Schrijver van de genootschap van goden’, hij was de ‘Stem van Ra’, hij was de ‘auteur van elk werk op elke tak van kennis, zowel menselijke als goddelijke’, hij die begreep ‘dat alles is verborgen onder het hemelse gewelf ‘.

Thoth was niet alleen een schrijver en vriend van de goden, maar stond centraal in de orde – Ma’at – zowel in Egypte en in de Duat. Hij was ‘Hij die de Hemelen kent, de teller van de sterren en de Meter van de aarde’.

De 42 Boeken van Thoth
Toth al Hermes in het oude Griekenland, in de Hermetische tekst wordt naar hem gerefereerd als Kore Kosmu. Wat hij wist, had hij uitgehouwen in steen [metafoor van het fysieke vlak] en vervolgens verborg hij het grootste deel van de informatie.

De heilige symbolen van de kosmische elementen verborg hij met behulp van de geheimen van Osiris, het houden en onderhouden van stilte, dat de jongere leeftijd van de kosmische tijdklok hen zou kunnen uitzoeken .

Van Thoth werd gezegd dat hij was geslaagd in het begrijpen van de geheimen van de hemelen en ze te hebben geopenbaard door ze op te schrijven in de heilige boeken die hij hier op aarde verborg, met de bedoeling dat deze moeten worden gezocht door toekomstige generaties, maar worden gevonden door hen van de bloedlijn.

Sommige van deze heilige boeken worden aangeduid als de 42 boeken van instructies of de 42 boeken van Van Thoth, met de instructies voor het bereiken van onsterfelijkheid plus 2 meer boeken die gescheiden worden bewaard. De datering van de boeken is ergens tussen de derde eeuw voor Christus en de eerste eeuw na Christus.

Hun invloed was enorm op de ontwikkeling van het westerse occultisme en magie. Neo-heidense hekserij bevat veel rituelen en veel esoterische symboliek gebaseerd op Hermetische geschriften.

Volgens een legende was Hermes Trismegistus, een kleinzoon van Adam en een bouwer van de Egyptische piramiden en auteur van de boeken. Maar meer waarschijnlijk werden de boeken geschreven door een aantal opeenvolgende personen. Volgens de legende werden de boeken in eerste instantie geschreven op papyrus.

Een kroniekschrijver van heidense overlevering, Clemens van Alexandrië, verklaarde dat zesendertig [36] van de hermetische boeken de gehele Egyptische filosofie bevatten; vier [4] boeken over astrologie, tien [10] boeken genaamd de Hiëratische op het recht, tien [10] boeken over heilige riten en rituelen, twee [2] over muziek, en de rest over schrijven, kosmografie, aardrijkskunde, wiskunde en regels en de opleiding van priesters. De zes [6] overgebleven boeken betreffen geneesmiddelen, het lichaam en bespreekt ziektes, instrumenten, de ogen en vrouwen.

Het merendeel van de Hermetische boeken, gingen samen met andere werken, verloren tijdens de brand van de koninklijke bibliotheek in Alexandrië. De boeken die de brand overleefde werden in het geheim begraven in de woestijn, waar ze momenteel steeds zijn. Naar verluidt kennen alleen een paar ingewijden, van de mysterie scholen en oude geheime culten, hun plaats.

Wat is overgebleven van de Hermetische overlevering werd van generatie op generatie doorgegeven en in vele talen gepubliceerd.

Drie werken worden als het belangrijkst gezien.

De meest belangrijkste en tevens de oudste is De Goddelijke Pynander. Het bestaat uit 17 fragmenten alles in één werk. Binnen deze fragmenten zitten veel van de Hermetische concepten, inclusief de goddelijke wijsheid en de geheimen van het universum die aan Hermes werden geopenbaard, de manier waarop Hermes zijn geestelijkheid vestigde en deze wijsheid over de hele wereld verspreidde.

De Goddelijke Pynander werd blijkbaar herzien tijdens de eerste eeuwen na Christus, maar heeft als gevolg van onjuiste vertalingen nog niets van zijn betekenis verloren.

Poimmandres of De Visie is het tweede boek van de goddelijke Pynander en misschien wel de meest bekende. Het heeft betrekking op Hermes mystieke visie en de geheime wetenschappen van de Egyptenaren met betrekking tot cultuur en de geestelijke ontwikkeling van de ziel.

Het derde werk – Hermes Trismegistus is de wijsheid van de Hermetica – de Smaragden Tafelen van Thoth. Draait allemaal om alchemie, tijd en bewustzijn.

Thoth in andere beroemde God Rollen

Sumer: Enki wordt onder andere scheppende krachten afgebeeld in mythen over de werkelijkheid als een biogenetische experiment met buitenaardse connotaties
Midden-Amerika: Quetzalcoatl
Rome: Mercurius De Boodschapper
Griekenland: Hermes wegen, Meten en Reizen
Keltisch: Merlijn de Tovenaar en de Verteller
Atlantis: Chiquitet, Tehuti, Zep Tepi
Perzië: Zarathoestra of Zoroaster – Z

Van alle mythologische goden, religieuze figuren, beroemde mensen in de wetenschap en geschiedenis, scheppings krachten waaronder uitheemse goden, etc.. Is de lijst van functies die deze ziel heeft gespeeld eindeloos.

Volgens een zeer oude Vrijmetselaars traditie, speelde de Egyptische god Thoth een belangrijke rol in het behoud van het metselaar ambacht en het overgedragen van de kennis aan de mensheid na de zondvloed. Onze realiteit is een Vrijmetselaars programma gesymboliseerd door de Piramide en het Oog op het Dollar Biljet en de ineenstorting van de economie aan het einde der tijden.

Bron: crystalinks.com

Vertaald door Rudy

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.