Qumran: het mysterie van de koperen rol ontrafeld

Qumran ligt dichtbij de noordwestelijke zijde van de dode zee, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Jeruzalem. Hier in een ongelofelijk droog en zon gebleekte omgeving, is vreemd genoeg geen noodzaak voor zink-oxide zonneblocker, of reddingbrigades. Het ligt zo’n 1200 voet beneden zeeniveau op het laagste punt van de aarde, de schadelijke straling van de zon wordt gefilterd door een extra laag in de atmosfeer en de concentratie van zout in de Dode Zee is zo hoog dat als iemand er in valt hij meteen weer bovenwater komt en niet kan zinken.

Als er ooit een schikking wordt bereikt tussen Israël en de Palestijnen onder de voorwaarden van de zogenaamde routekaart voor de vrede uit 2005 dan zal Qumran onder het gebied van de nieuwe Palestijnse staat vallen. Dit betekend dat één van de belangrijkste Joods historische sites niet langer onder Israëlische jurisdictie valt. Voor de oorlog van 1967 werd Qumran gecontroleerd door Jordanië dit was zo sinds het eind van de oorlog van 1948.

 

Waarom is Qumran zo belangrijk in historische en bijbelse termen?
Een deel van ons moderne bewustzijn gaat terug naar een dag in de lente van 1947 toen de eerste van ongeveer 85.000 teksten, varierend van kleine fragmenten tot bijna complete rollen, werden ontdekt in de grotten achter Qumran. Het bleek om bijbelse teksten geschreven in oud Hebreeuws, Aramees en Grieks uit virtueel elk boek van het oude testament te gaan. Deze teksten waren 1000 jaar ouder dan al het eerder gevonden Hebreeuws materiaal. Voor de eerste keer hadden de geleerden en theologen de verbazingwekkende mogelijkheid om naar delen van de bijbel in hun oorspronkelijke taal te kijken, dit in plaats van overgeleverde versies en vele malen gekopieerd en gewijzigd in de loop van het millennium.
In essentie omvatten deze bijbelse teksten, die deel uitmaken van wat bekend staat als de Dode Zeerollen, het grootste deel van het Oude Testament in zijn authentieke oude vorm. Maar er waren significante verschillen. Deze variaties worden nu verwerkt in moderne vertalingen van de bijbel. Er zijn ook commentaren bij de rollen die helpen het verklaren en verbeteren van niet alleen het Oude Testament maar ook van het Nieuwe Testament.
Een derde groep teksten beschrijft de eigenaardige monastieke sekte die in Qumran leefde tussen ongeveer 150 v.Chr en 68 n. Chr die schreven en verzamelde de Dode Zeerollen.
Over het algemeen worden zij gezien als deel van de Essenen uit de periode van de tweede tempel. De gemeenschap bij Qumran had een sterk hiërarchische structuur met de ‘rechtvaardige leraar’ als haar leider. Hij werd gesteund door priesters geholpen door Levieten die de leer van de groep dicteerde. Op een bepaald moment waren er ongeveer 200 leden die in de buurt van Qumran woonden. Alle leden konden stemmen in een vergadering over andere niet leerstellige vragen, het dag tot dag beheer was in handen van een driemanschap van drie priesters en 12 helpers. Er was een ‘pikorde’ gebaseerd op hun niveau van leren en heiligheid, dit werd bepaald door hun leeftijdsgenoten.
De Essenen uit Qumran beschouwde zich als ‘zonen van het licht’ bestemd om de ‘zonen van de duisternis’ (degenen die niet geloven in hun ultra-strenge code van het Jodendom) te bestrijden. Ze zagen zichzelf als de hoeders van het oorspronkelijke Verbond van Mozes en als onderdeel van een directe lijn van priesters die de voor de Tabernakel zorgden tijdens de uittocht uit Egypte. Voor hen was de Tweede Tempel, gereconstrueerd door Herodus de Grote die voor de Romeinse veroveraars over Judea regeerde van 37 voor tot 4 na Christus, een corrupte plaats die zij niet bezochten.
Een van hun meest verrassende overtuiging had betrekking op de kalender, voor hen moest die op de zon zijn gebaseerd, waardoor een jaar 364 dagen had. Het intrigerende hieraan is dat de Esseense kalender afwijkt van de rabbijnse Joodse kalender, die gebaseerd was en nog steeds is op de beweging van de maan waardoor een jaar 354 dagen duurde. Dit betekende dat de Essenen hun religieuze feesten op andere tijdstippen vierden dan de rest van hun Joodse geloofsgenoten.
Ontdekking van de koperen rol
In maart 1952 werd Henri de Contenson, een archeoloog gedetacheerd vanuit Frankrijk, om met het team te werken aan de bijbel school in Oost Jeruzalem. Hij leidde een team van tien bedoeïenen toen hij op twee kilometer van Qumran twee bulten vond die nu bekend staat als de koperen rol.
De koperen rol bevond zich in een zeer geoxideerde toestand en was gebroken in twee afzonderlijk opgerolde delen. In zijn oorspronkelijke toestand gemeten 0,3m breed, 2,4 m lang en ongeveer 1mm dik. Niemand wist precies hoe het te openen zonder de tekst te beschadigen. Een gek idee was om het oxideren te verminderen met waterstof, of zelfs met electrolyse het koper te recupereren. Na veel voorbereidend onderzoek, vroeg John Allegro van de universiteit van Oxford en lid van het originele internationale vertaal team, de bijbel school om de koperen stukken mee te nemen naar Engeland. Daar werd het eerste stuk van de rol in 1955 uiteindelijk geopend door Professor H. Wright Baker van het Manchester College van wetenschap en technologie, gevolgd door het tweede stuk in 1956. De techniek die Wright gebruikte was de buitenkant van de rol met Araldite te bedekken en dan in de rol te snijden met behulp van een zaag van 4.000 ste van een centimeter dik in 23 afzonderlijke delen. Sinds die tijd heeft Manchester een bijzondere interesse in de koperen rol gehouden.
De taal van de rol
De koperen rol staat in academische kringen bekend als 3Q15, de 3Q geeft aan dat de rol werd gevonden in grot 3 in Qumran. Het is geschreven in een vroege vorm van Hebreeuws (een vierkant gevormde script) en er is aangetoond dat het linguïstisch verwantschap heeft met het pré Mishna Hebreeuws en Aramees, sommige termen zijn alleen begrijpelijk door studie van het Arabisch en Akkadisch. Andere Dode Zeerollen werden geschreven in een vierkante vorm van Aramees schrift, of het zogenaamde ‘Paleo-Hebreeuwse’ schrift, afgeleid van ‘proto-Kanaänitisch’ wat op zich een evolutie is van het ‘Ugarit’, Egyptische hiërogliefen en ‘Fenisch’.
De taal was een belangrijke puzzel voor de geleerden. De Hebreeuwse paleografie (stijl van het script) en orhografie (spelling) in de koperen rol is heel anders dan alles in de andere teksten van die tijd uit Qumran of elders. Niettemin is het bijna unaniem geclassificeerd als een van de Dode Zeerollen en het bevind zich nu in het Archeologisch Museum van Amman in Jordanië.

John Allegro, een religieus afvallige, in een team van overwegend katholieken, moet de eerste persoon zijn geweest die het oude Hebreeuws van de koperen rol naar het Engels vertaalde. Dat wat hij las, startte een controverse die meer dan 50 jaar onder de geleerden zou woeden. Het bevatte een lijst van 64 locaties waar zich fabelachtige schatten, verborgen in een groot geografisch gebied, zouden bevinden. De schatten zouden bestaan uit grote hoeveelheden goud, zilver, juwelen, waardevolle parfums, rituele kleding en andere rollen.

John Marco Allegro

Het Jeruzalem team weigerde hem zijn bevindingen te publiceren, bang dat schatzoekers in zwermen neer zouden strijken en zo hun werk op de Qunram site zouden verstoren. Ze waren ook van gedachten dat de Qumran Essenen voornamelijk in wereldse goederen geïnteresseerd waren en hun bezittingen onder elkaar verdeeld hadden.

Deze gedachtegang loopt door de academische en theologische gemeenschap die de Dode Zeerollen bestuderen en, zoals we later zullen zien, hebben ze vooropgezette ideeën over wat veel van de rollen zouden moeten zeggen en ze durfden in te gaan op nieuwe ideeën die in conflict waren met de al lang bestaande dictums. New Dawn’s benadering van het proberen vrij te maken van dit soort ingesleten opvattingen is zeer relevant voor dit specifieke vakgebied.
Voor Allegro werd het mengsel van frustratie en opwinding al snel te veel toen hij begon te beseffen dat er andere meer sinistere redenen waren voor de beperkingen die hem werden opgelegd. Hij liet zijn opwinding los toen hij twee archeologische expedities naar Jordanië opzette, één in December 1959 en nog een in Maart 1960. Zoals zovelen die in de woestijn verdwalen, dwaalde hij rond in cirkels en kwam weer terug bij waar hij begon en hij vond helemaal niets.
Zijn frustatie kwam ten einde toen Allegro de orders van zijn meerdere negeerde en zijn Engelse vertaling in 1960 publiceerde. De titel was; De schat van de koperen rol.
De geleerden, met name pater P’ere de Vaux, hoofd van de Frans Bijbel en Archeologische School van Jeruzalem en pater Joseph Milik, leden van het orginele Dode Zeerollen vertaalteam, veroordeelde Allegro’s vertaling als gebrekkig en ze zaaide zelfs twijfel over de authenticiteit van de inhoud van de koperen rol door het folklore te noemen. Anderen waren hier niet zo zeker van en vandaag de dag is de algemeen geaccepteerde mening dat de koperen rol een lijst met echte schatten bevat.
De vertaling van het team uit Jeruzalem kwam in 1962 uit en had de titel ‘Les “Petites Grottes” de Qumran. Ook al is het de ‘officiële’ versie er is tot hede ten dage nog geen ‘definitieve’ vertaling van de koperen rollen en de vele versies die zijn gepublicerd hebben significante verschillen.

In de conventionele vertalingen van de koperen rol is het totaal gewicht van het goud zoals genoemd in verschillende locaties, als het wordt opgeteld een verbazingwekkende 26 ton en 65 ton zilver.

De koperen rol tentoongesteld.

Wanneer het gewicht van de schatten zoals gespecificeerd in de koperen rollen worden opgeteld komen we tot het volgende:

Goud- 1285 Talenten
Zilver- 666 Talenten
Goud en Zilver- 17 Talenten
Gouden en zilveren vaten- 600 Talenten
Gemixte edele metalen- 2088 Talenten
Items met niet gespecificeerde gewichten zijn als volgt:
Goudstaven- 165
Zilverstaven- 7
Gouden en zilveren vaten- 609
In de bijbelse term Talent is het gewicht van het goud enorm. Één Talent wordt geschat op ongeveer 76 pond of 34,47 kilogram.
De koperen rol lijkt te verwijzen naar edele metalen ter waarde van ongeveer 2 miljard dollarmet de huidige koersen, maar de intrinsieke historische waarde is een veelvoud van dit cijfer.
Waar komen de schatten vandaan?
De rol verraadt niet door wie of wanneer de schat is begraven, laat staan waarom. Maar algemeen wordt geacht dat ze zijn verborgen bij de herkenbaar genoemde plaatsen zoals in Judaea of in de buurt van de berg Gerizim, in Samaria (delen van modern Israël) en zijn mogelijk gerelateerd tot de schatten van de Tweede of eventueel Eerste Tempel van Jeruzalem. Beide tempels werden bekend als plaatsen waar aanzienlijke rijkdom werd vergaard door donatie van offergaven door de algemene gemeenschap.
Controverse over de oorsprong van de schatten die in de koperen rol wordt genoemd heeft tot bijna net zoveel samenzwering theorieën geleid als de moord op president Kennedy.
Er zijn dwingende problemen met alle huidige theorieën die, tot nu toe, niet zijn opgelost. Wetenschappers zijn verward over het feit dat er zoveel goud van de eerste of tweede tempel van Jeruzalem heeft kunnen komen, laat staan dat het in het bezit van de ascetische relatief arme sekteachtige Qumran Essenen heeft kunnen komen. Meer significant is dat geen van de conventionele theorieën heeft geleid tot het vinden van iets van de schatten zoals genoemd in de koperen rollen.
Mijn kijk op de zaak is anders. Mogelijk is een deel van de schatten wel degelijk afkomstig uit de Eerste of Tweede Tempel van Jeruzalem, beschrijvingen in de koperen rol refereren zeker naar tempel gerelateerde objecten, als de geheimen in de koperen rol worden ontrafelt wordt het overduidelijk dat er nog een andere tempel in de beschrijvingen is betrokken en de Qumran Essenen waren de voogden en niet alleen van de schatten.
Men denkt nu dat de koperen rol tussen 150 v.chr en 70 CE gekopieërd zijn maar uit paleografische studies blijkt dat het raadselachtige passages bevat, die overeenkomen met het vroege bijbels Hebreeuws dat dateert uit 700 of 800 v.Chr. Het bevat veel unieke woord constructies wat ten tijde van de productie niet gebruikt werd in het reguliere Jodendom.
De aanwezigheid van verschillende Griekse letters aan het einde van de secties tekst, wekte mijn nieuwsgierigheid omdat hun betekenis niet werd begrepen en ze leken op een soort cryptische code. Er zijn veel theorieën naar voren gebracht om deze schijnbaar willekeurige Griekse letters proberen uit te leggen. In het algemeen wordt verondersteld dat ze door de schriftgeleerden werden gebruikt als een soort referentie teken, bijvoorbeeld initialen van plaatsnamen, data of locatie Routebeschrijving. Maar geen van deze verklaringen wordt als definitief geaccepteerd en ze blijven een raadsel.
De nummer eenheden in de tekst, die gerelateerd zijn aan de hoeveelheden van de schat, worden door de moderne vertalers ook niet goed begrepen. De cijfers zijn in een ongekunstelde lange kant vorm met schijnbaar onnodig dubbel werk. De cijfers zijn in een ongekunstelde lange hand vorm met schijnbaar onnodige duplicatie.
Er waren andere ‘onregelmatigheden’ waarvoor geen bevredigende antwoorden bleken te zijn. Geen enkele andere Dode Zee Rol is gegraveerd op koper, noch een bekende Hebreeuwse tekst van elders, voorafgaand aan de periode.
Waarom zou dit zo zijn? Waarom zou een niet materialistische gemeenschap zich zoveel moeite getroosten om de informatie op de koperen rol te behouden? Waar haalden ze het buitengewoon pure koper (99%) vandaan en hoe konden zij zich de hoge kosten veroorloven?
Toen ik door mijn metallurgische achtergrond me tot dit onderwerp voelde aangetrokken, werden deze vragen nog niet beantwoord.
Toen ik goed keek naar de nummering eenheden en de gewichten die in de rol werden gebruikt, werd mij al snel duidelijk dat ze niet uit Kanaän of Judea, waar de Qumran Essenen woonden, afkomst waren, maar van Egyptische herkomst. Sterker nog, de nummering die in de koperen rol gebruikt wordt is een typisch voorbeeld wat in Egypte rond 1300 v.Chr in gebruik was. Het Egyptische systeem herhaalde enkele verticale lijnen tot de 9, gecombineerd met herhalende decimale eenheden voor grotere aantallen.
Als de nummering Egyptisch was, waarom dan niet de termen van het gewicht ook? De Egyptenaren hadden een systeem speciaal voor het wegen van edele metalen. Dit systeem was gebasseerd op de ‘Kite’, een eenheid gewicht van ongeveer 10 gram, maar soms werd het als dubbele eenheid (KK) van 20,4 gram gebruikt. Ik denk dat het geen toeval is dat de ‘harde ch’ klank van het gewicht term die in de koperen rol tekst word gebruikt overeenkomt met de Egyptische ‘K’ in ‘Kite’! Wanneer deze oude Egyptische gewichtseenheden worden toegepast, wat typisch was voor de periode voorafgaand aan 1000 v. Chr, in het berekenen van de hoeveelheden van goud, zilver en juwelen, dan zijn de gewichten die verkregen worden realistischer dan de gewichten die eerder verkregen werden. De geschatte totalen van de edele metalen in de rol zijn nu:
Goud – 26 kilogram
Zilver – 13,6 kilogram
Gemengde edele metalen – 55,2 kilogram
We waren nu op zoek naar gewichten die een fractie waren van de gewichten die in de moderne vertalingen van de koperen rol worden gegeven, het zijn in ieder geval aannemelijke waarden en vrij constant met de hoeveelheden van goud en zilver die in die periode in omloop waren. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Harris Papyrus, een oude tekst in het British Museum, die uit ongeveer 1180 v.Chr dateert. Het geeft een door Egypte in 31 jaar opgebouwde totale goudvoorraad van 387 kilogram weer. Het nadeel is dat de waarde van de schat enigszins is afgenomen. Toch praten we nog steeds in termen van honderden miljoenen dollars.
Het vreemde is dat, ook al werd het Egyptische schrift in de tempel gebruikt tot ruim na de Griekse verovering van Egypte (in 30 v.Chr), het gebruik altijd specifiek was voor Egypte en het werd niet buiten Egypte gebruikt, behalve in de periode van de Egyptische campagne’s in Kanaän van 1400 tot 1100 v.Chr. Het gebruik van het oude Egyptische systeem om het gewicht van edele metalen te wegen stierf rond 500 v.Chr uit.
Waarom zou een document, zogenaamd geschreven door een vrome, onorthodoxe joodse gemeenschap, die rond de tijd van Jesus in de buurt van de Dode Zee in Judea woonde, zoveel Egyptische kenmerken hebben? En waarom gebruikte ze het schrijfmateriaal, het nummering systeem en het systeem van de gebruikte gewichten, die typisch zijn voor Egypte van een periode van ten minste 1000 jaar eerder?
Egyptische invloeden

Vanaf zo vroeg als 3000 v.Chr tot aan 1200 v.Chr had Egypte een bewapende aanwezigheid in Kanaän, vaak werd het gebruikt als opstap naar verdere veroveringen naar het oosten. De schaduw van Egypte viel duidelijk over de vroege hebreeuwse geschiedenis en toch, net als andere blinde vlekken in de geschiedenis, schuwt de moderne theologie om de Egyptische verbinding nader te bekijken. Toch zijn alle belangrijke personages uit de bijbel, zoals Abraham en Sara, zoals Jesus en Maria, sterk verbonden met Egypte. Ook Jozef, Jacob, alle grondleggers van de stammen van Israël, evenals Mozes, Aäron en Mirjam, Joshua, Jeremia en Baruch leefden allemaal gedurende lange tijd in Egypte en werden beïnvloed door de cultuur en religies.

Koning Achnaton

Na een lange analyse kwam ik tot de conclusie dat Jozef interactie had met een farao genaamd Achnaton (een monotheïstische farao) en veel van de basisprincipes van het jodendom en later ook het christendom en de islam kwamen uit Egypte. De rivier die een aftakking is van de Nijl bij Amarna (het vroegere Akhetaten de hoofdstad van farao Achnaton), staat tot op de dag van vandaag bekend als ‘Bahr Yusuf”, ‘Jozefs rivier’, zo zijn er tal van andere aanwijzingen.


De stad van Koning Achnaton, Akhetaton

Toen ik beschrijvingen van de schat locaties uit de koperen rol ging vergelijke met Amarna, werd me al snel duidelijk dat er veel nauwe parallellen waren. Niet alleen dat, op sommige van de locaties zijn al archeologische schatten gevonden die zeer nauw overeenkomen met de beschrijvingen en de gewichten in de koperen rol. Veel van deze schatten zijn te zien in musea in Groot Brittannië en Egypte. Na de verbinding van de koperen rol met de heilige stad van Achnaton te hebben gemaakt, was het niet verwonderlijk toen er een belangrijk stuk bewijs naar boven kwam. Dit waren de Griekse letters uit de rol. Wanneer de eerste tien letters aan elkaar gekoppeld worden dan geeft dit de naam Achnaton!

De validiteit van deze conclusie wordt versterkt door de mening van professor John Tait van de College London universiteit, die van mening is dat het heel aannemelijk is dat de Griekse letters de naam van de farao in kwestie is.
Academische reacties
Sinds de publicatie van de eerste editie van mijn boek, De Koperen Schatkaart, in 1999, is de belangrijkste theorie getest tegen een breed spectrum van academische en wetenschappelijke meningen. In veel gevallen was de respons op de hoofdlijnen van de theorie gunstig en enthousiast. Wanneer er wel sprake was van een negatieve respons, was het een bewaakte vorm van scepsis, vooral omdat de theorie een radicaal nieuwe kijk op religieuze evolutie geeft, dit is in strijd met wat in de orthodoxie sterk is verankerd.
De reactie van academici, op specifieke gebieden van hun eigen expertise, is over het algemeen ondersteunend. Over alternatieve interpretatie over de betekenis van de koperen rol, zoals bijvoorbeeld over de context van het gewicht en de nummeringen in de rol bestaat een redelijke consensus dat de eerdere interpretaties niet juist zijn geweest. Onder de geleerden is een expert op het gebied van de koperen rol namelijk Juda Lefkovits uit New York, hij heeft herhaald dat de rol veel problematischer is dan sommige geleerden willen toestaan. Hij schreef een aantal boeken over het onderwerp, zoals het recent klassieke werk De Koperen Rol 3Q15: een herwaardering; een nieuwe lezing, vertaling en commentaar. Hij denkt nu dat de conventionele vertaling van het bijbelse gewicht term als Talent niet persé correct is. Hij suggereert dat het om een veel kleiner gewicht gaat, zoals de Perzische Karsch. Hij steunt mijn claim dat de conclusies van eerdere onderzoekers, dat het totale gewicht van edele metalen sterk is overdreven.
Een andere eminente geleerde, Professor Harold Ellens, van de universiteit van Michigan, heeft zich sterk voor de gegeneraliseerde theorie uitgesproken, hij zegt daarover, dat het bijna zeker correct is.
Als er een gedeeltelijke acceptatie is van de mogelijkheid dat er een verbinding is tussen de Qumran Essenen en de Jacob, Jozef en farao Achnaton periode, dan is bij het aantonen van de gedetailleerde historische banden waar de meeste aarzeling ontstaat.
In het koninkrijk der blinden….
Ben Zion Wacholder is een gedeeltelijke blinde professor aan de Hebreeuwse universiteit in Cincinnati, hij heeft het vermogen om door de wirwar van verweven rollen heen te zien en is een koning en zeer gerespecteerd vaderfiguur in het land van zijn collega’s. Tijdens de feestelijke conferentie in Jeruzalem, die gehouden werd omdat het vijftig jaar geleden was dat de eerste Dode Zee rol werd gevonden, creëerde hij een grote sensatie door tegen zijn collega’s in te gaan en te claimen dat Ezechiël de eerste Esseen was.
Hij ziet veel van de sektarische Dode Zee-rollen van de Qumran Essenen, zoals de Tempel rol, de Nieuw Jeruzalem rol, het Aramese Testament van Levi, Qahat, en Amran, jubileeën en de Cairo-Damascus documenten, als afgeleide van Ezechiël’s denken door zijn weigering de legitimiteit van de Tweede Tempel te erkennen waardoor die buiten de normatieve judaïstische autoriteit staat. In zekere zin erkent hij twee afzonderlijke reeksen van bijbelse teksten, die wel van Ezechiël en die niet van Ezechiël zijn.

Een van de meest interessante aspecten van deze theorie heeft betrekking op Ezechiël’s beschrijving van een tempel, over het algemeen wordt aangenomen dat het hier gaat om een visionaire tempel die op een dag in Jeruzalem gebouwd zou worden. Echter als we kijken naar de beschrijving die Ezechiël in het oude testament geeft en dit vergelijken met de archeologische reconstructies van de grote tempel die in Achnaton’s heilige stad stond, dan is het overduidelijk dat het om deze tempel gaat en niet om een tempel die op een dag in Jeruzalem gebouwd zou worden.

De tempel in Akhetaton

Andere Dode Zee Rollen bevestigen deze conclusie in onweerlegbaar detail. In de nieuw Jeruzalem rol bijvoorbeeld, wordt Jeruzalem nooit genoemd, maar verbind met zijn beschrijvingen naar de heilige tempel van Akhetaten. Recent onderzoek door twee Israëlische architecten Michael Chyutin en Shlomo Margalit naar de rol, heeft als conclusie dat het bijna zeker is dat gaat om Achnaton’s stad bij het hedendaagse Amarna. Zonder de verklaring die ik naar voren heb gebracht, voor de link van de schrijvers van de Nieuw Jeruzalem rol met Amarna, hebben de conventionele geschiedenisboeken geen antwoord op het probleem.

Overigens tonen deze studies ook aan dat twee andere Egyptische steden ook dezelfde kenmerken vertoonden als die in de Nieuwe Jeruzalem rol, namelijk Sesebi, een stad gelegen tussen de tweede en derde waterval van de Nijl en de Hebreeuwse nederzetting op het eiland Elephantine vlakbij Aswan in het zuiden van Egypte. Een verbinding met Sesebi is niet zo verwonderlijk omdat het net als Akhetaten was gebouwd door Achnaton. Waarom de vreemde pseudo Hebreeuwse nederzetting op het eiland Elephentine, gedateerd op tenminste 7de eeuw voor Christus, overeenkomsten zou hebben is meer intrigerend. De mensen daar aanbaden Yahwe, de Israëlische naam voor god, en bouwde een tempel als plaats van aanbidding. De vraag hoe deze geïsoleerde gemeenschap is ontstaan, is nooit naar tevredenheid beantwoord.
Mijn theorie is dat het een residuele enclave was waar de vroegste monotheïstische Hebreeën, na de verwoesting van de heilige stad van Achnaton, naartoe zijn gevlucht voor hun veiligheid. Een Australische wetenschapper, E. Maclaurin, van de Universiteit van Sydney, voegt gewicht aan mijn theorie in een document getiteld ‘Datum van de Stichting van de Joodse kolonie in Elephantine’, gepubliceerd in The Journal of Near Eastern Studies, Volume 27, 1968. Hij concludeerde dat de stijl van aanbidding in Elephantine, “een vorm was die niet had kunnen bestaan in een Hebreeuwse groep die was bloodgesteld aan invloeden van de Sinaï en Kanaän na de stichting.”
Met andere woorden: Maclaurin sluit elke mogelijkheid uit dat de gemeenschap in Elephantine afgeleid is van buiten Egypte na de exodus (circa 1200 v.Chr) laat staan ten tijde van Salomon of de koningen van Israël. Een andere Australische geleerde, Ian Wilson, lijkt de exodus op 1500 v.Chr te dateren, maar de algemene consensus is dat de uittocht ergens in de 13de eeuw v.Chr heeft plaatsgevonden.
Een andere rol, de Tempel rol, geeft nadere uitwerking van de afmetingen van de langste tempel muur dit is 1600 ellen wat overeenkomt met 800 meter. De conventionele wetenschap bied geen enkele mogelijkheid in Jeruzalem waar de Qumran Essenen dit concept voor dit gebouw hadden kunnen realiseren. De Tempelberg heeft slechts een afmeting van 550 m bij 185 m. De concluderen zij dat het om een fictieve tempel moet gaan. De lengte van de langste muur van de grote Tempel in Amarna is doormiddel van gedetailleerde archeologische opgravingen opgemeten en de lengte bedraagt 800 meter.
De logische conclusie is dat de informatie in de Tempel rol, in zijn originele vorm, al bestond voor Mozes en dat het een beschrijving was van een echte tempel en dat was niet de tempel in Jeruzalem. De details moeten in het geheim via een afzonderlijke lijn van Levitische priesters zijn overgedragen, de Qumran Essenen maakten op basis van de originele versie hun kopie.
Toen de Qumran Essenen het belangrijkste gebouw van hun nederzetting bouwde, deden ze dat in exacte lijn met de belangrijkste muren van de Achnaton’s tempel en ze bouwde 10 rituele wassing bassins en het echode de opgeslagen herinnering van die tempel. Uniek en onbekend waar dan ook in Israël, één van de rituele wassing bassins ‘Mikvaot’ heeft vier onderdelen net als een van de rituele wassing bassins in de tempel in Akhetaten laat zien.
Een van de rituele bassins in Qumran

 

Dat de naam van Aten of Aton, de naam waarmee Achnaton zijn god kende, is ingebed in het oude testament, heeft vele attesters, van Sigmund Freud en verder. Veel Egyptische namen worden gelezen met de letter ‘D’ of de letter “T” Touchratta of Douchratta, Taphne of Daphne en in het Egyptische Koptisch kan de letter D worden uitgesproken als ‘D’ of ‘T’. Zo kan Aton goed worden geschreven als ‘Adon-ai’ waar ‘ai’voor de Hebreeën betrekking op god heeft in de zin van mijn meester.
Eerder in dit artikel werd de vraag gesteld waarom Qumran zo belangrijk voor de historische en bijbelse geschiedenis was. Een deel van de verklaring is nu in dit artikel beschreven en wordt in meer detail beschreven in mijn laatste boek Het Mysterie van de Koperen Rol van Qumran, uitgegeven door Bear & Co, onderdeel van Inner Traditions, uit 2003. Echter er is nog geen volledig antwoord op de vraag, de geschiedenis van Qumran wordt nog steeds geschreven. Er zullen meer geheimen worden onthuld en ik hoop dat de doen in een vervolg boek dat nu in voorbereiding is.
Over de auteur
Robert Feather is een metallurg, ingenieur, journalist en onderzoeker van wereldreligies. Hij is de oprichter en redacteur van De Metallurg, redacteur van wegen en meten en de auteur van Het Mysterie van de koperen rol van Qumran, Het Esseense Verslag van de Schat van Achnaton, de geheime inwijding van Jesus in Qumran en de Esseense mysteries van Johannes de Doper. Hij woont in Londen.
© New Dawn Magazine en de desbetreffende auteur.
Voor onze reproductie voorwaarden klik hier…
Vertaald door Rudy
http://alternativio.blogspot.nl/2013/02/qumran-het-mysterie-van-de-koperen-rol.html
likeheartlaughterwowsadangry
0

Plaats een reactie