|

Eerste inzicht: Wees altijd onberispelijk in je woorden

Het eerste inzicht: Wees onberispelijk in je woorden, waarom woorden? Het woord is de macht tot scheppen die je hebt, het is een gave die rechtstreeks van god komt. Door je woorden geef je uiting aan je creatieve vermogen. Alles wat je voelt, wat je droomt, wat je werkelijk bent manifesteert zich door het woord. Het woord is het machtigste instrument dat je als mens hebt, het is een magisch werktuig.

Maar opgelet! Je kunt het woord zien als een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant kan je woord de prachtigste dromen creëren maar aan de andere kant kan het woord alles om je heen vernietigen. De ene kant van het woord produceert de levende hel op aarde, de andere kant is de onberispelijkheid van het woord die alleen schoonheid en liefde schept. Je woord is pure magie en misbruik van het woord is zwarte magie.

Je kunt de mens zien als vruchtbare grond waar continu zaadjes worden geplant in de vorm van meningen, ideeën en opvattingen. Het enige probleem is echter dat de menselijke geest te vaak een vruchtbare bodem is voor zaadjes van angst. Iedere menselijke geest is vruchtbaar, maar alleen voor het soort zaden waarop hij is voorbereid. Daarom is het belangrijk om in te zien voor wat voor zaden onze geest vruchtbaar is, tevens is het belangrijk om de geest te bewerken voor het ontvangen van zaden van liefde. Iedereen is een tovenaar en we kunnen met ons woord anderen beheksen of bevrijden.

Wat betekend het woord ‘onberispelijk’ eigenlijk? Het betekend vrij van fouten. In religies spreekt men, als het om fouten gaat, over zonde en zondaren. Een zonde is alles wat je doet wat tegen jezelf is gericht. Alles wat je voelt of gelooft ten nadele van jezelf is een zonde. ‘Vrij van fouten, vrij van zonde’ zijn is precies het tegenovergestelde. Als je vrij van fouten, vrij van zonde bent, neem je verantwoordelijkheid op je voor je daden zonder jezelf te oordelen of te beschuldigen. Onberispelijk in je woorden zijn houd dus in dat je geen dingen zegt die tegen jezelf gericht zijn.

Bekijk eens, bij het kijken naar de gewone contacten van alledag tussen mensen, hoe vaak we elkaar begoochelen met ons woord. Door de tijd heen is die manier van met elkaar omgaan de ergste vorm van zwarte magie geworden. We hebben er zelfs een naam voor: roddel. Zwarte magie op zijn ergst is roddel, want het is puur vergif. Ook roddelen hebben we als een inzicht aangeleerd. Als kind hoorden we de volwassenen om ons heen dikwijls roddelen. Openlijk gaven ze hun mening over andere mensen. Zelfs over mensen die ze helemaal niet kenden hadden ze een mening. Hierdoor werd emotioneel gif overgedragen en we leerden dat dit een normale wijze van communiceren was. Roddel is de voornaamste vorm van communicatie geworden in de menselijke samenleving.

We hebben jarenlang de roddel en de oordelen van anderen aangehoord en niet alleen de wijze van praten van anderen heeft ons vergiftigd, maar ook de manier waarop we tegen onszelf spreken schaadt ons. We moeten leren te begrijpen wat het woord is en wat het woord doet. Als je het eerste inzicht, wees onberispelijk in je woorden, begrijpt vang je een glimp op van hoe dit je leven kan veranderen.

Samengevat uit: De vier inzichten

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.