12 stappen naar onsterfelijkheid. De reis van de ziel na het overlijden

De getuigenissen die hier gegeven worden zal met je resoneren als nooit tevoren. Het is een verzameling van vastgelegde Taoïstische, katholieke, Kabbalistische, Egyptische, hindoeïstische, boeddhistische en gnostische leringen die de tand des tijds hebben doorstaan. Veel getuigenissen zijn gehuld in geheimzinnigheid en zijn in code aan alleen ingewijden gegeven aangezien het pad naar onsterfelijkheid pas kan worden genomen als de ziel na vele incarnaties volwassenheid heeft bereikt.

Dit is wat er gebeurt met je ziel na het overlijden

Of het nu gaat om de dood van een levende ook bekend als hergeboorte of om permanente dood waarbij de ziel het lichaam verlaat na ziekte of hoge leeftijd. Deze 12 stappen kunnen worden genomen als de zoeker klaar is om de zich bij de goden te voegen als een onsterfelijke ziel. We zullen ons nu richten op hoe we spirituele hergeboorte naar verlichting kunnen bereiken.

1. Je wordt gevuld met een licht

Het licht doordringt je hele wezen, maar is niet vorm of figuur, het heeft een vorm van zichzelf en de vele vormen binnenin het. Net zoals een microbiële in een cel maakt het licht gebruik van de ziel en hersteld tijdelijk naar de bron bewustzijn. Het licht fungeert als een zender voor universele wijsheid en kennis. Het brengt de zoeker verder om een levens beoordeling te ondergaan.

Er zijn vele getuigenissen van bijna dood ervaringen waar mensen zeggen een licht te zien en met god te hebben gesproken. Vaak komen ze terug met een grotere kennis over zichzelf en het leven waarin ze zich bevinden.

Indien de zoeker bij de permanente dood zoals hierboven wordt geacht terug te keren en te reïncarneren begint de levensbeoordeling van de vooruitgang en vervolgt de zoeker door het geboortekanaal om te reïncarneren.

2. Je ontwaakt je Kundalini en ontsteekt de bomen van het leven

De ziel wordt meegenomen op een prachtige reis, vliegend op de vleugels van een adelaar over torenhoge watervallen waar de zoeker de wereldboom van de drie aarden bereikt. Geconfronteerd met primaire levenskracht van de grote slang ontketend hij zijn krachtige energie, overstroomd de chakra’s en stijgt op naar de boom des levens. De energie stroomt vervolgens door het hele systeem, activeert de DNA structuur, de pijnappelklier, het zenuwstelsel, het cardiovasculaire systeem en alle zintuigen herstelt de ingewijde en verbind opnieuw de ziel, lichaam en geest met de hele schepping.

3. Je Vraagt de Bodhisattva voor bijstand in het helen

Je bidt naar de redders Bodhisattva’s en geascendeerde meesters voor hulp bij je hemelvaart. Je vraagt om begeleiding, bescherming, genezing en richting.

4. Je drinkt uit de beker van het eeuwige leven

De begeerde zilveren beker die nooit leeg gaat, het reinigen van je geest en hersteld je naar perfectie.
Men moet de linkerhand niet laten weten wat de rechterhand doet, er moet een middenweg worden genomen, als een boog van een pijl moet men niet richten en schieten maar schieten en schieten snel voordat de duivel weet wat je hebt gedaan.

5. Je doe mee met de Bruiloft

In de Taoïstische traditie staat het ook wel bekend als de bruiloft van de acht onsterfelijken. In de katholieke en christelijke religieuze praktijk kent men dit als de ‘bruid van Christus’. Ga deelenemen aan de bruiloft en neem je rechtmatige plaats in. Er zijn op elk moment in de tijd plekken die men kan vullen en je hebt je rechtmatige plaats ingenomen.

6. Je gaat de leeuwenpoort binnen

In de tunnels maak je je afdaling, gaat binnen door de mond van de leeuw, als het je doorslikt en gij verblijft in de buik van het beest.
Passerend de doorgeslikte geesten, rottend van verval en vuil. Door de kleine spleten worstel je een weg totdat je de openingen van de zalen van de doden bereikt.

“Ik was dood, toen levend. Huilend, toen lachend. De kracht van liefde kwam in mij en ik werd woest, als een leeuw, toen zacht als een avond ster.”- Rumi

7. Je hart wordt op een gouden schaal gewogen

Osiris verschijnt voor je, zijn blauwe huid straalt met een oog met duizend pupillen, schijnt een helder smaragdgroen. Een androgyne wezen, een bedrieger niet minder, het meest mooie schepsel waar je ooit je ogen op hebt kunnen leggen.

Een veer van een pauw overspant in perfecte balans en je hart is gewogen waar en rechtvaardig. Je gaat verder.

8. Proef door vuur

De testen en proeven zijn voor je lieve ziel begonnen, een vuur dat brandt in de buik van dit beest. Een proef door vuur speciaal voor jou, een verleiding van je diepste verlangens en je grootste zwakheden.

Een beslissing die jij en jij alleen moet maken als je gidsen op je wachten.

9. Je bereikt de zon

Diep in de tunnels wacht je af in het donker, niet meer misleid door de valse zoekende lichten. In de schaduw verblijf je tot de stralen van de zon op je beginnen te stralen. Uit de diepte van de buik van het beest klim je je een weg naar buiten en bereik je de rotsachtige kustlijn.

10. Je roept het schip

Naar het oosten reis je en vind de ronde kamer. Blaas op de hoorn en het schip stijgt op naar de hemel. Een reis tot het verst gaande van tijd en ruimte.

Vele reizen zul je maken terwijl je slaapt, door tijden en plaatsen van onbekende werelden.

11. Je vindt de vonk

Een kleine vonk van het licht komt vanonder je borstbeen, een vonk die je wezen ontbrandt, totdat je niets anders dan een ster bent die in de buitenste uithoeken van de ruimte brandt. Gloeiend heet als je het gouden pad bereikt om de gouden stad van het eeuwige keven in zwemt.

12. Je creëert je onsterfelijke kind

Alleen bekend in taoïstische praktijk als het geheim van de gouden bloem wordt deze energetische embryo gecreëerd om de zoeker wat bekend staat als geestelijk bevallen te geven. Van Lao Tzu wordt gezegd dat hij één van de acht onsterfelijke is die dit via dit pad heeft bereikt. Het idee van dit gouden licht en de circulatie van licht zijn teruggevoerd naar Perzië met zijn wortels in het Egyptische Hermetisme.

Uiteindelijk gaat de zoektocht verder:

“De mens is een ster gebonden aan een lichaam, tot aan het einde hij wordt bevrijd van zijn worsteling. Alleen door strijd en zwoegen zal uiteindelijk de ster in je uitbloeien in een nieuw leven. Hij die het begin van alle dingen weet, bevrijd zijn ster uit het rijk van de nacht. Herinner, O mens, alles wat bestaat is alleen een andere vorm van wat niet bestaat. Alles dat is geweest gaat over in een ander wezen en gij zelf bent geen uitzondering. Door alle eeuwen heen was het licht verborgen. Word wakker, O mens en wees wijs”-Hermes Trismegistus

Originele artikel

likeheartlaughterwowsadangry
0

Plaats een reactie